کپس معمولی

1,050,000 ریال5,200,000 ریال

گزینه “20 تا 50 عددی بسته به سایز” به این صورت می باشد که هر چقدر سایز کپس بزرگ تر باشد تعداد کمتری در اون بسته جا می شود.